Popravke grejanja

  • Zamena cevi za grejanje

    Problem koji se desi na cevima radijatorskog centralnog grejanja je obično vidljiv i ogleda se u vlaženju, kapanju ili curenju vode, pa je zamena cevi za grejanje uglavnom rešenje problema.

  • Zamena ventila radijatora

    Ventili na radijatorima omogućavaju otvaranje i zatvaranje protoka vode , a neke vrste ventila omogućavaju i podešavanje i održavanje prilagođene sobne temperature. Zamena ventila radijatora je preporučljiva odmah po prvom primećenom nedostatku.

  • Premeštanje radijatora

    Usluga premeštanja radijatora kao dela centralnog daljinskog ili centralnog etažnog grejanja je usluga koja obezbeđuje da se postojeći radijator ili više njih iz raznih razloga premesti na drugu poziciju ili u drugu prostoriju.